Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Živočišná činnost

    Je významnou součástí zemědělské výroby. Produkuje především bílkoviny a tuky. V RTE hodnota produkce převažuje nad rostlinnou činností, v RZ obráceně. V RTE je krmivová základna geograficky oddělena od vlastního chovu, v RZ krmivová produkce chybí. V RTE lze trh zásobovat na větší dimenze prostřednictvím speciálních chladících dopravních kontejnerů, viz dodávky masných produktů z Jižní Ameriky, ale i z Evropy (Dánsko, Nizozemí) do Japonska.

Klasifikace živočišných činností

Extenzivní

A) kočovný a polokočovný - typický pro áridní (suché) oblasti centrální a JZ Asie (Mongolsko, Kazachstán)

B) sezónní přesuny - mezi horskými a nížinnými pastvinami (středomořské země a andské státy)

C) moderní extenzivní chov - prérie severoamerického středozápadu, pampy L.A. a Austrálie+ Nový Zéland

Intenzivní

A) chov alpského typu- rozšířen v Evropě včetně Skandinávie. V letním období je dobytek v horských oblastech, v zimním období je ustájen

B) intenzivní stájový chov - část střední, jižní a jihovýchodní Evropy

C) dominantní stájový chov - v oblastech intenzivní živočišné výroby západní a severní Evropy

Chov skotu

základní obor živočišné výroby, význam je v produkci mléka, masa a kůží. Největší stáda: Latinská Amerika (20%), Severní Amerika (20%), Evropa (30%), Asie (20%)

Chov prasat

velmi intenzivní v celém světě, výhradně pro maso, nejvíce v Číně


Ostatní hospodářská zvířata pro doplňující účely dle klimatických a krmivových podmínek: ovce, kozy, drůbež, tažná zvířata

Přidružené činnosti k zemědělské činnosti

    následující činnosti jsou blízkostí svých technologických a dalších aspektů přiřazeny k ZČ

Rybolov

    Světový oceán pokrývá cca 71% povrchu země. Světový výlov pokrývá 10% živočišných bílkovin, ale 1% hodnoty potravin Země. V některých zemích je tato hodnota různá, v Japonsku a na Islandu (4%), Portugalsko, Tunis, Skandinávie (2%). Rybolovné oblasti jsou nejčastěji v místě výskytu planktonu, ten se nalézá na místech střetávání mořských proudů:

Teplých a studených

Hlubinných a povrchových

Ústí a delty řek - ochrana rybolovných oblastí tzv. 200 mil hosp. pásmem (úmluva)

• Zdroje výlovu:

    º Ryby = 90% biologické produkce oceán

    º Korýši a ostatní živočichové = 10%

Loví se cca 400 druhů ryb: tresky, sledi, sardele, makrely, tuňáci, kambaly (velryby). Přehled světového výlovu má sestupný trend - v 1990 86 mil.t./r, dnes 50 mil.t./r. Hlavní rybolovné oblasti jsou již vyčerpány, ekologické zákazy, znečištění vod.

Oblasti rybolovu

• Severozápadní Atlantik - oblast Newfoundlandu, Lofoty, okolí Grónska, Island

• Severozápadní Pacifik - Aljaška

• Západně centrální Pacifik - Peru, Chile

• Jihovýchodní Pacifik - západoaustralské pobřeží a styk proudů Kurošijo a Ojašijo u Japonska

• Sladkovodní výlov = 10%, 3/5 v JV Asii

Lesní hospodářství

    Lesy pokrývají cca 30% souše. Vyskytují se na všech kontinentech, lesní společenství tvoří přes 80% biohmoty. Země s různorodým zastoupením a rozdílnou hustotou zalesnění:

• Nejvíce - JV Asie a Afriky (Surinam, Kambodže, Zaire); Finsko, Kanada

• Nejméně - Austrálie (5%)

Hlavní produkční oblasti - dvě pásma lesů:

• Severní lesní pás - v mírném podnebném pásu, tvořen převážně jehličnatými lesy. Lze rozdělit na 3 makroregiony:

    º A - severoamerický

    º B - ruský

    º C - skandinávský

• Jižní lesní pás - v ekvatoriálním a tropickém pásu, tvořen pestrou druhovou skladbou s negativním vlivem na ekonomiku těžby a zpracování dřeva. Lze rozdělit na 3 makroregiony:

    º A - latinskoamerický (50% zalesněný)

    º B - střední a západní Afrika, některé cenné dřeviny, export do Evropy

    º C - jižní a JV Asie

Zpracování dřeva

    Nejvýznamnější jsou jehličnaté dřeviny, 50% světové těžby, pomalý přírůstek. Produkty: řezivo, dřevovláknité (třískové) desky, celulóza, papír, lepenka, nábytek. Producenti: Kanada, USA, Rusko, Finsko, Švédsko.


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.