Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Geneze funkce a cíl Hospodářské geografie

Vývoj (geneze)

Od nejstarší historie, geografie pomáhala při poznávání světa; pomáhala vysvětlovat přírodní jevy, což vedlo často k omylům (např. plochý reliéf Země na bedrech želvy)

Od počátku novověku (buď od objevení Ameriky, popřípadě knihtisku) začala hospodářská geografie aktivně ovlivňovat společnost

Funkce

A) poznávání - nejstarší, seznamuje s různými jevy

B) všeobecně vzdělávací - na základě předchozí syntetizuje univerzálně platné poznatky

C) aplikační - předchozí poznatky využity pro praxi

Cíle

1.) osvojení základních prostorových představ o světě - parametry

2.) zvládnutí samostatné práce s prostorově lokalizovanými informacemi (mapy,…)

3.) pochopení základů vztahů člověka s přírodou

    º determinace přírodou - nejstarší fáze, příroda omezovala člověka, známa také jako fáze harmonie

    º konkurence s přírodou - po průmyslové revoluci (18.-19.st.) došlo k narušení rovnováhy s přírodou, důsledkem toho jsou např. necharakteristická přírodní období,…

    º kooperace s přírodou - obnova rovnováhy, nastolení enviromentálního období (např. konec vypouštění těkavých plynů - CFC,)…; k tomuto ale chybí vůle, kapitál, …

Metody a podpůrné instrumenty výuky

Důležitá je komparace pozorováním; v novověku používán terénní výzkum (objevné zámořské plavby) a kartografické metody

    º Po válce se začal využívat distanční geostacionární satelitní výzkum(distanční monitoring země), zdokonalené předchozí metody a komplexní statistické metody za použití výpočetní techniky

Předmět zájmu Hospodářské geografie

Společnost se rozvíjí ve třech dimenzích: rozmístění hospodářství, historie, územně prostorové aktivity

Území - prostor: nezbytná základna pro hospodářskou činnost a existenci společnosti (proto se vedou územní války: Izrael v. Palestina), ale ne všechna území jsou stejně poptávána

Rozmísťování hospodářských aktivit - forma prostorového projevu seberealizace a existence společnosti. Jedná se o dynamický stav rozložení jednotlivých složek (objektů) hospodářství na konkrétním teritoriu odvozených ze sociálních, ekonomických, technologických a politických podmínek, což podmiňuje existenci hospodářských aktivit


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.