Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Charakteristika průmyslové výroby ve světě

    Charakteristika průmyslové výroby (PV) - je zřejmé, že PV je v řadě RTE nosným sektorem (kotvou) národního hospodářství, i když její historický úloha je již překonána ve prospěch sektoru služeb. Pojem průmyslově vyspělá země se často překrývá s pojmem vyspělá země.

    Průmyslová výroba je soustředěna do tzv. „industrial beltu“, tj.na severní polokouli v destinaci 40 až 60 stupně.

Průmyslová výroba naplňuje následující funkce:

materiální (produkce materiálních statků - 2/3 světové materiální výroby)

produkce technologií pro ostatní odvětví národního hospodářství

tvorba pracovních míst

nositel inovačních procesů

Pokles významu průmyslové výroby a přesun těžiště do terciálního a kvartérního sektoru

Současný globální vývoj naznačuje větší dynamiku i efektivnost rozvoje dalších sektorů (3. a 4.). v rámci PV se polarizuje produkce v RTE do tzv. high-tech oborů s vysokou PH a sofistikovanou technologií s důsledkem do vyšších finální cen - v rámci celosvětového obchodu (viz WTO) v neprospěch RZ a jejich jednoduché produkce.

Některé RTE již položily základy 4.sektoru jako nositele nemateriálních výstupů v oblasti tvorby softových produktů, know-how, komunikací, znalostní ekonomiky a kapitálových transferů

Klasifikace průmyslové výroby dle hledisek

Lze použít několik tradičních různých hledisek např.:

dle postavení k primárnímu vstupu (suroviny)

dle produkce (užití) finálního výrobku

dle úrovně používaných technologií (automatizované, robotizované, jednoduché s převahou obsluhy)

dle kvalifikace pracovní a managerské síly

dle podílu nosných oborů v globálním rozměru

Tato hlediska lze naplnit následovně

jako tradiční nebo moderní pojetí

Dle těchto hledisek (včetně jejich kombinace) lze PV jednotlivých zemí zařadit do následujícíh kategorií:

kategorie A(+++) - kombinace všech hledisek je optimální

kategorie A(++) - v kombinaci je jeden prvek negativní

kategorie A(+) - v kombinaci je více prvků negativních

kategorie B - nevhodná struktura ale objemově silné výstupy

kategorie C - nedostatečné kapacity

Členění průmyslové výroby

Těžební průmysl

Energetický průmysl

    º Ropný průmysl

    º Uhelný průmysl

    º Elektrárenský průmysl

Charakteristika sofisticky nejnáročnějších odvětví - strojírenského průmyslu

Je to vedoucí odvětví PV, které zahrnuje desítky oborů a podoborů. Používá nejdokonalejší technologie (včetně robotizace) a produkuje výstupy pro ostatní průmyslové i neprůmyslové obory. V RTE větší podíl hightech produkce SP vyžaduje také nejkvalifikovanější pracovní sílu a nejefektivnější metody řízení (Just in Time, Kanban)

Produkce SP je velmi komfortně vybavena a její ceny převyšují ceny ostatních oborů i ceny produkce Jihu

Činitelé rozmístění strojírenského průmyslu

    Konkrétní lokalizace určitého oboru je závislá na přítomnosti relevantních činitelů. Převládá přítomnost dostatku kvalifikované pracovní síly, trhu a dopravního faktoru. V případě ČR i tzv. historické zázemí. V současnosti přispívá v ČR (rarita) druhý sektor více než 30% GDP do národního hospodářství


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.