Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Doprava

   Je významným odvětvím světového hospodářství, které uskutečňuje přemisťování užitných hodnot (věcí) a osob. Byla vždy jednou ze základních potřeb společnosti od samých počátků civilizačního rozvoje. Cesta je historicky starší fenomén než stabilizované sídlo. Vztah dopravy a moderní ekonomiky je těsný a oboustranný. Doprava mění kategorii geografické polohy a vzdálenosti v kategorii dopravní-ekonomické polohy a vzdálenosti, jejich časové souřadnice dostupnosti jsou rozdílné. Doprava vytváří dopravně - ekonomický prostor, v jehož rámci se uplatňuje dopravní polohová renta (určitá výhoda daná spojením daného místa pomocí dopravních komunikací)

    Základním rysem rozmístění dopravy je liniový charakter rozmístění. Na liniích se vytváří vlastní práce dopravy, který se měří výkonem (t/km; os/km). V místech, kde se lomí dopravní proudy (v přístavech mezi pevninskou a námořní dopravou, v překladištích mezi různými druhy pevninské dopravy) převažuje bodový charakter rozmístění, zde je soustředěn objem přepravy (prakticky se jedná o překládací manipulaci), který se vykazuje obratem v tunách

Funkce dopravy

    Jako realizátora územní dělby práce roste, neboť pomáhá prohlubovat výrobní a územní specializace oblasti (států). Vliv dopravy jako činitele lokalizace relativně klesá. Vysoké dopravní náklady, odvozené z nižšího rozvoje dopravních cest a prostředků, byly v minulosti důležitým činitelem rozmístění, zejména materiálově náročných odvětví. Význam dopravy jako organizátora ekonomického prostoru se zvyšuje.

Námořní a říční doprava

    Uplatňuje se hlavně v přepravě hromadných nákladů na velké vzdálenosti v kontinentálním (kabotážní přeprava) a mezikontinentálním (oceánská přeprava) měřítku, významně přispívá k rozvoji mezinárodní dělby práce a projevuje se jako jediný účinný realizátor výrobních a distribučních svazků mezi kontinenty. Podílí se 60% na výkonu veškeré světové nákladní dopravy, ale pouze 5% na jejím objemu

Železniční doprava

    Uplatňuje se v nákladní i osobní dopravě na střední a dlouhé vzdálenosti ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Modernizace se provádí na nejdůležitějších tazích a přispívá k nerovnoměrnému rozmístění přepravy na existující železniční síti. Hrála velkou úlohu při osidlování a kolonizaci USA

Automobilová doprava

    Náklad a osoby na krátké vzdálenosti, vedoucí postavení v objemu nákladní a osobní dopravy. Většinou navazuje na překladiště jiných přeprav. Dálniční typ - Německo, Švýcarsko. Nejzanedbanější silniční síť je ve střední a východní Evropě

Potrubní přeprava

    Přeprava ropy, ropných derivátů a zemního plynu na velké vzdálenosti - bez rizika a plynulé

Letecká doprava

    Má obrovský význam, letecké koridory jsou přeplněny. Orientována na strategické objekty, velké a střední vzdálenosti, soukromí i individuální vlastníci. Světová letiště podle počtu odbavených pasažérů:

1. Londýn

2. New York

3. Paříž

4. Chicago

5. Frankfurt

6. Curych

7. Ženeva


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.