Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Integrační uskupení

Evropská měnová unie - EMU

V EMU není Švédsko, Velká Británie, Dánsko.

Přínosy

    Byla by vytvořena jednotná ekonomika srovnatelná svou velikostí s USA a daleko převažující hospodářský prostor Japonska. Euro se tak stává světovou rezervní měnou konkurující americkému dolaru. Eliminují se kurzová rizika - odpadla nejistota, nemusí se tvořit rezervy. Přínosy na makroekonomické úrovni - snížila se průměrná roční míra inflace, poklesy dlouhodobé úrokové sazby. Na mikroekonomické úrovni - nižší úrokové sazby mohou vést k oživení investic, k ekonomickému růstu, poklesu nezaměstnanosti.

Rizika

    Vyplývají z rozdílných struktur členských zemí EMU, členské státy mají rozdílnou ekonomickou strukturu a externí šoky tedy postihnou jen některé šoky. Problémy vznikají pokud do unie vstupují státy výrazně se lišící ekonomickou úrovní a produktivitou práce.

Další ekonomické unie

EFTA = ESVO - Evropské sdružení volného obchodu

    Původně ESVO bylo založeno v roce 1960 Rakouskem, Dánskem, Norskem, Portugalskem, Švédskem, Švýcarskem, Velkou Británií. Některé z těchto států se staly členy EU a zbyly zde dosud státy Norsko, Švýcarsku, Island, Lichtenštejnsko - sice menší, ale bohaté státy. ESVO od sedmdesátých let spolupracuje s EU, ale nechce se k ní přiblížit.

EEA - evropský hospodářský prostor

    na něm se nepodílí Švýcarsko.

CEFTA - středoevropská dohoda volného obchodu

    Vznik v roce 1992 v Krakově, zakladatelské státy ČR, SR, Maďarsko, Polsko, pak např. Rumunsko - funguje pro „Balkánský zbytek“. Vystoupily země, které jsou členy EU.

APEC - asijsko pacifické sdružení volného obchodu

    Ekonomické spolupráce, byl založen v roce 1994, odezva na jasné rozšíření EU, tehdejší prezident (Clinton) říkal, že je dobré dodržovat kontakt s EU, ale musí se také zaměřit na asijské trhy - člení - USA, Indie, Japonsko, Čína, Vietnam, Chile, Kanada. Cílem bylo do roku 2010 mít těsnější spolupráci, protože je mezi státy rozdílný ekonomická úroveň, rozlišné politické vztahy. Hlavní starost Číny je jak zbohatnout, akumulizovat kapitál.

NAFTA - Severoamerická zóna volného obchodu

    USA, Kanada, Mexiko. Stala se prvním recipročním ujednáním o volném obchodu mezi rozvojovým Mexikem a vyspělými USA a Kanadou. Základem Naftě byla CUFTA, Nafta je její zdokonalenou a rozšířenou a zdokonalenou verzí. Cílem rozšíření bilaterární dohody mezi USA a Kanady bylo nastolit efektivní postupy při realizace a řešení sporů, zajistit dostatečnou ochranu duševního vlastnictví. Pomohly vstoupit Mexiku do OECD, zachránily ho před státním bankrotem. Chtěli si tak zajistit ekonomicky schopného souseda.

MERCOSUR (L) - Jihoamerické sdružení volného obchodu

    Dnes spíše celní unie. Stálými členy jsou Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay. Chile a Bolívie jsou přidružení členi. Formuje se po vzoru Evropské unie, celkem má 230 mil. obyvatel. Snaží se vytvořit silný hospodářský celek, který by byl schopný obstát v globální soutěži. Carlos Meriem se vyslovil pro razantní urychlení jihoamerické integrace a navrhl usilovat o vznik společné zemi a občanství. Ve výměně zboží prakticky neexistují a začíná se pracovat na liberalizaci obchodu se službami. Strojařské firmy z ČR v těchto oblastech v 60. letech vytvářely obrovské investiční celky - pivovary, lihovary, mlýny.

ASEAN - sdružení zemí jihovýchodní Asie

    Hovoří se o něm jako o obrovském potenciálu JV Asie. Vznikl v roce 1962 v Bangkoku na zasedání ministrů zahraničních věcí Filipín, Indonésie, Malajsie, Thajska, Singapuru. Přistoupily Brunej, Vietnam a Čína. Cílem je urychlení ekonomického růstu, pokrok v sociální oblasti

Perspektivní integrační seskupení

FTAA

    Nafta by se měla přeměnit v Celoamerický integrační celek - od Aljašky po Ohňovou zemi, měla by vzniknout nejvýznamnější zóna volného obchodu, měla by sdružovat 800 milionů lidí.

Konferencia mediterana

    Středomořské integrační seskupení se severoafrickými (magrep - Tunis, Maroko …) a blízko východními státy.

Ostatní hospodářská uskupení - regionálního významu

OPEC - Sdružení zemí vyvážející ropu

SELA - Latinskoamerický hospodářský systém

ALADI- Latinskoamerické integrační společenství

ECO - Islámská organizace pro hospodářskou spolupráci

    Jen pro islámské země

KEI - Hospodářská organizace v černomořské oblasti

    Např. Ázerbájdžán, Bulharsko, Gruzie, Moldavsko, Řecko

UMA - Unie arabského Maghrebu

    Alžírsko, Libye, Maroko, Mauritánie, Tunisko

Nejbohatší a nejdynamičtější regiony světa

Guangdong

    Čínská provincie, která v sobě zahrnuje Hongkong a Macao, jsou zde otevřené zóny, které mají zvláštní privilegia

Kjúšú

    Jihozápadní japonský ostrov (z 4900) - 4 nejdůležitější ostrovy (Honšu, Kjúšú, Šikoku a Hokaido)

Kalifornie

    „Země zaslíbená“, je součástí USA, má vynikající geografickou polohu - brána do tichomoří, vynikající podnebné podmínky. Je zde kosmická a letecká produkce, filmařský průmysl - právě zde, protože byl všude nedostatek energie, ale v Hollywoodu je nejvíce slunečních dnů, takže solární energie.

Bohaté evropské regiony

    SV Itálie - provincie Milánsko, Paříž, Middleland (Anglie), Bavorsko - nemá gigantické rozměry.

Výhled světové ekonomiky

Je těžké ho posuzovat

Severní Amerika - 23 %

Východní Asie - bez Japonska - 16 %

Eurozóna - 16 %

Jižní Amerika vč. Karibské oblasti - 9 %

Japonsko - 8 %

Ostatní země - 8 %

Ostatní evropské země - 7 %

Jižní Asie - 7 %

Afrika a Blízký východ - 6 %

Ostatní země - 8 %

Hlavní projevy globalizace

Globalizace = naděje na velké skoky hospodářského růstu a také růstu moci

Elity se pokoušejí pochopit, co se to na ně řítí

Globalizaci můžeme rozumět jako dobytí světového hospodářského prostoru bez hranic

Hlavní projevy globalizace - soustředění FDI, což vede k nadvládě financí nad výrobou

Globalizace se spojuje se soustředěním do velkým městských celků


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.