Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Zemědělská výroba

Zemědělské a přidružené činnosti - výroby

Jsou materiálním odvětvím, jehož produkty jsou výsledkem procesu, při kterém pracovní síla působí bezprostředně na přírodu. Hodnota naturální produkce v celosvětovém měřítku neustále klesá, na cca 15%, v řadě RTE jen do 5%, v řadě RZ přes 50%. Zemědělská činnosti produkuje především potraviny pro fyzickou existenci světové populace, v tomto směru její význam roste, jako producent surovin pro průmyslovou výrobu - využití klesá (vlivem kompozit a substitutů - syntetika)

• Podíl zaměstnanosti v zemědělství:

    º V RTE - do 5%

    º V RZ - do 70%

Produkce zemědělské činnosti (potraviny) působí ve všech zemích jako určující faktor sociální a politické stability a země se snaží o zajištění o tzv.potravinového prahu, tj. vlastní soběstačnosti (ČR potravinový práh nesplňuje). V řadě zemí je to objektivně nereálné a tyto země mohou být oslabeny (vydírány).

V celkovém pohledu na zemědělství se považuje převaha živočišné produkce nad rostlinnou za ukazatel vyspělejšího oboru.

Zemědělství pracuje se živými organismy, které jsou vázány na podmínky vnějšího prostředí - především na půdu. Základním výrobním faktorem je půda, která svou kvalitou, stanovištěm, nepohyblivostí, alokací a nerozmnožitelností výrazně ovlivňuje efektivitu ZČ.

Zvláštní aspekty rozmístění a klasifikace ZČ

Aspekty rozmístění

Nemobilní rostlinné organismy potřebují pro svůj růst prostor, pro který je typický plošně-areálový charakter rozmístění. Živočišná produkce v podobě intenzivní formy lze provozovat (rozmisťovat) střediskově (stájově).

Klasifikace ZČ

ZČ je členěna následovně:

    º 1) činnosti s rostlinnými kulturami

    º 2) činnosti s živočišnými organismy

    º 3) přidružené činnosti

Rostlinná produkce

Je orientována areálově (plošně) a vyžaduje bezprostřední kontakt s organickou materií = půdou. Je základním oborem ZČ a v některých RZ převažuje, v RTE je doplňující. Je orientována na různé rostlinné kultury, které jsou závislé a určité kombinaci půdně klimatických podmínek. Ty se vymezují do tzv. přírodních - podnebných pásem.

• Podnebná pásma:

    º Severní arktický pás

    º Mírný pás

    º Subtropický pás

    º Tropický pás

    º Subsaharský pás

    º Rovníkový pás


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.