Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Historie Evropské Unie

Evropská Unie

1946 - 1950

záři 1946

předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských

leden 1948

Celní unie mezi zeměmi Beneluxu vstupuje v platnost

květen 1949

dohodou z ledna 1949 mezi pěti účastnickými zeměmi Bruselské smlouvy vzniká Rada Evropy, otevřená všem zemím Evropy.

1950 - 1960

březen 1957

Římské smlouvy - založení EHS a Euratomu - základním úkolem EHS bylo podporovat vytvoření společného trhu a přispívat k rozvoji ekonomického života a stálému hospodářskému růstu skrze postupné sbližování hospodářské politiky členských států.

Vzniká Evropská investiční banka (Lucemburk) a Hospodářský a sociální výbor (Brusel).

červenec 1958

Mezivládní konference v italském městě Stresa klade základy Společné zemědělské politiky EHS.

1960 - 1970

leden 1960

Stockholmská úmluva - založení Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), známé také jako EFTA - European Free Trade Association, nabývá účinnosti. (Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švédsko a Švýcarsko)

červenec a srpen 1961

Irsko (31.7.), Dánsko (10.8.) a Velká Británie (9.8.) žádají o členství ve Společenství

duben 1962

Norsko žádá o členství ve Společenství

leden 1963

odmítnutí Británie

květen 1967

Velká Británie opětovně žádá o členství ve Společenství, následována Irskem a Dánskem a o něco později také Norskem

červenec 1968

Celní unie EHS

1970 - 1980

leden 1972

Podpis smluv o přistoupení k Společenství s Dánskem, Irskem, Norskem a Velkou Británií. Smlouvy následně ratifikují parlamenty členských i přistupujících států s výjimkou Norska, kde občané v referendu vstup do Společenství v referendu odmítají.

leden 1973

První rozšíření. Dánské království, Irská republika a Spojené království Velké Británie a Severního Irska se stávají členy Společenství - vzniká Devítka.

únor 1975

dohody Společenství a 46 zemí ACP (zemí Africké, Karibské a Pacifické oblasti) podepsány v Lome (Togo), v platnost vstupují 1. dubna 1976.

červen 1975

Řecko žádá o členství ve Společenství

březen 1977

Portugalsko žádá o členství ve Společenství

červenec 1977

Španělsko žádá o členství ve Společenství

březen 1979

Evropský měnový systém (EMS) vstupuje v platnost. Osm účastnických zemí se zavazuje udržovat výměnné kurzy svých měn v dohodnutém rozpětí. Vznik evropské měnové jednotky ECU - European Currency Unit.

1980 - 1990

leden 1981

Druhé rozšíření - Řecko se stává 10. členem Evropských společenství - vzniká Desítka

14. červen 1985

Schengenská dohoda - Německo, Francie a státy Beneluxu podepisují samostatnou dohodu o odstraněni hraničních kontrol mezi účastnickými státy. Dohoda nebyla součástí práva ES, ale k nabytí účinnosti musela být ratifikována účastnickými zeměmi

leden 1986

3.rozšíření Portugalsko a Španělské království přistupují ke Společenství - Dvanáctka

červenec 1987

Jednotný evropský akt (JEA) nabývá účinnosti. JEA - novelizuje Smlouvu o EHS, vytyčuje nový cíl - do konce roku 1992 vybudovat Jednotný vnitřní trh = prostor bez vnitřních hranic pro volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu

červenec 1989

Program PHARE - podpoření hospodářské reformy zahájené v některých zemích střední Evropy. Evropská komise byla pověřena koordinací podpory hospodářské restrukturalizace v Polsku a Maďarsku - odtud název programu PHARE - Poland - Hungary - Aid for Restructuring Economy

1990 - 2000

červen 1990

Schengenská dohoda o zrušení hraničních kontrol podepsána zeměmi Beneluxu, Francií a Německem

červenec 1990

Hospodářská a měnová unie (HMU) vstupuje do první fáze: Odstraněna většina zbývajících překážek pro pohyb kapitálu, posíleny koordinace hospodářské politiky a spolupráce centrálních bank Členských zemí Společenství.

Evropské smlouvy (smlouvy o přidružení) podepsány s Polskem, Maďarskem a Československem

únor 1992

návrh smlouvy o Evropské unii

leden 1993

Jednotný vnitřní trh zakládající volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu vstupuje v platnost

listopad 1993

Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva) nabývá účinnosti

leden 1994

Hospodářská a měnová unie (HMU) vstupuje do druhé fáze

    º Je založen Evropský měnový institut (EMI) zajišťující na přechodné období úlohy nezbytné pro vytvoření Evropského měnového systému a připravující založení Evropské centrální banky v následující fázi HMU

listopad 1994

Norové v referendu odmítají vstup Norska do Evropské unie

4. rozšíření

leden 1995

Rakousko, Švédsko a Finsko se připojují k unii - vzniká evropská patnáctka

Česká republika se uchází o členství v Evropské unii

16. - 17. červen 1997

Zasedání Evropské rady v Amsterodamu. Evropská rada přijímá v Amsterodamu dohodu o novele Smlouvy o Evropské unii, kterou se upravují také tří smlouvy o Evropských společenství, tzv. Amsterodamskou smlouvu. Přijímá také rezoluci o zaměstnanosti a růstu.

březen 1998

zahájena přímá jednání o přistoupení ČR k EU

červen 1998

založena Evropská centrální banka (ECB) se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem

2000 - 2003

leden 2001

Řecko se stává dvanáctou zemí eurozóny

leden 2002

do oběhu vstupují bankovky a mince euro

červenec 2002

Po padesáti letech končí platnost smlouvy zakládající Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

2004

Připojení dalších deseti zemí - vznik evropské pětadvacítky


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.