Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Základní potravinové kultury

    Mají rozhodující význam pro nasycení světové populace (uhlovodíky, bílkoviny a tuky), patří sem:

Obilniny

Okopaniny

Olejniny a luštěniny

Obilniny

    Hodnota světové rostlinné produkce 50 - 60%, zahrnují pšenici, rýži, kukuřici, ječmen, žito, oves, proso a čirok

• Význam: mají největší nutriční hodnotu, kryjí až 60% energetické spotřeby populace

• Podíl na výživě: v Asii 65%, v Austrálii 15%

Dobrá uchovatelnost - možnost dlouhodobého skladování

Dobrá transportovatelnost

V RTE pokles přímé spotřeby - 2/3 ke zkrmení, v RZ nárůst

Hlavní produkční a spotřebitelské oblasti ZPK

    Dominantní postavení má pšenice, osévá se více než 30% ploch obilovin, má největší dynamiku v rozšiřování a v hektarových výnosech a v postavení ve světovém obchodě s potravinami. Těžiště kultivace je v černozemních oblastech severní polokoule. Celkový areál však zahrnuje všechny kontinenty a klimat. Pásma. Sklízí se tedy celoročně. Hlavní producentské a spotřebitelské oblasti:

1) evropské pásmo

40% světové produkce

Východoevropská oblast - z Podunají přes Ukrajinu do předkavkazí k celinám jižního Uralu

Severozápadní až jižní - JV Anglie, S Francie, stř. Německo, S Itálie

Produkčně přebytkové pásmo, spotřebitelsky nenáročné, exportní oblast

2) jiho a východoasijské pásmo

30% světové produkce

Indicko-pákistánská

Čínská

Pásmo je produkčně deficitní, spotřebitelsky náročné, exportně pasivní

3) Severoamerické pásmo

Cca 15% světové produkce

Americká

Kanadská

Vysoký stupeň mechanizace a produktivity práce

Pásmo je produkčně přebytkové, spotřebitelsky nenáročné, exportně pozitivní - 50% světového vývozu

4) australské pásmo

10% světové produkce

Velmi omezená spotřeba, velký export

5) Argentinská oblast

exportní oblast

Rýže

    Nejdůležitější obilnina (zrnina) subrovníkového pásma. Původně kultura horských oblastí monzunové Asie. Postupně se těžiště přesunulo do říčních údolí a nížin - náročná na teplo a vodu. Lze sklízet dvakrát až třikrát ročně

1) pásmo - monzunová Asie

90% světové produkce

Čínskojaponská

Indická

JV Asie

Produkčně dostačující, spotřebitelsky náročná, export

2.pásmo - latinská Amerika

Nejvíce v Brazílii

3.pásmo - Africké

Nejvíce v Egyptě a Nigérii

4. pásmo - Americké

V USA při Mexickém zálivu

Kukuřice

Velmi přizpůsobivá, značná variabilita odrůd

Těžištěm pěstování je v USA - Střední severovýchod, střední severozápad, téměř 50% světové produkce

Asie 20%

Latinská Amerika 20%

Evropa 10%

Okopaniny

A) hlavní kulturou mírného pásma jsou brambory - rozšíření vyvolala průmyslová revoluce a počínající urbanizace. Potravinářské účely (20 - 30%), krmivářské a průmyslové účely (70%). Evropa 75% světové produkce, Asie 25%

B) okopaniny nízkých zeměpisných šířek (rovník a subrovníkové pásmo), dužnaté kořeny - maniok

C) okopaniny tropického a subtropického pásma - batáty

Olejniny a luštěniny

V některých zemích s nedostatečně rozvinutou živočišnou produkcí nahrazují živočišné tuky. Plody těchto kultur obsahují od 17% (soja) až do 65% (kopra). Pro pěstování i konzumaci je typická značná zonalita. Hlavní kultury: soja, podzemnice olejná a bavlník. Soja (100 mil. t./r.), Severní Amerika - 50%, Latinská Amerika (30%), Čína (15%)

Ostatní kultury poskytující suroviny

    Lze vymezit několik skupin podle druhu zpracovávané suroviny

• K výrobě cukru - produkce cukru klesá, kdysi ukazatel úrovně výživy

• K výrobě nápojů

• K výrobě textilií

• K ostatním produktům

Cukr

Kultury:

cukrová třtina

Pěstuje se mezi 30 - 33°, náročná na teplo i srážky. Výnosnost až 25t na 1 ha (cukrovka jen 5t)

Oblasti:

    º Latinská Amerika = 45% (Brazílie, Kuba, Mexiko)

    º Jižní Asie = 40% (Ganga, Čína, Filipíny, Pákistán)

    º Austrálie, Afrika, USA

Cukrová řepa

Pěstuje se v mírném pásu, pokles produkce vede k redukci ploch a následných zpracovatelských kapacit. Cukr je dobrá exportní komodita

Oblasti: Evropa = 80%, Sev. Amerika, Asie

Suroviny k výrobě nápojů

    Jedná se o víceleté kultury, jejichž produkty slouží po úpravách k výrobě nápojů s obsahem alkaloidů nebo alkoholů

    Pěstují se plantážovým způsobem ve specializovaných oblastech na upravených plochách, blokují potravinové kultury, ale jsou tržně (komerčně) velmi zajímavé. V celosvětovém obchodě zemědělské produkty představují 10%

Kávovník

    Těžiště pěstování je v subrovníkovém a rovníkovém pásu, nejčastěji na náhorních plošinách. Oblasti spotřeby: Evropa 60%, USA 30%. Oblasti produkce:

Latinská Amerika = 70% (JV Brazílie, Z Kolumbie, Stř. Amerika a Mexiko)

Afrika = 20% (Etiopie, pobřeží slonoviny, Uganda, Kamerun)

Asie = 10% (Indonésie)

Čajovník

    Pěstování soustředěno do jižních oblastí monzunové Asie, pokračuje však i do subtropického pásma. Je náročný na pracovní sílu. Oblasti:

Monzunová Asie = 80%. Indie, Srí Lanka (vyváží 40%, odebírá GB), V Čína, Japonsko a Indonésie

Afrika = 10% (Keňa, Tanzanie)

Kavkazské republiky (Azerbajdžán)

Kakaovník

    Těžiště pěstování je v pobřežních a říčních nížinách rovníkového a subrovníkového pásu v nadmořské výšce do 500m

Afrika = 70% sklizně (Pobřeží Slonoviny, Ghana, Nigerie a Kamerun

Latinská Amerika = 20% (Brazílie - bahia blanca)

JV Asie = 15% (Malajsie)

Suroviny k textilním produktům

    Poměrně náročné na průmyslové zpracování, náročné na pracovní sílu, tržní produkty

Bavlník

    Nejdůležitější kultura poskytující přírodní textilní surovinu. Jeho produkce převyšuje produkci všech ostatních textilních kultur. Pěstuje se v suchých subtropech a tropech, sklizeň vyžaduje sucho. Oblasti:

Asie = 40% (Čína, Indie, Pákistán, Turecko)

USA = 20% (cotton belt)

Oblast střední Asie - uměle zavlažováno

Latinská Amerika = 10% (Brazílie, Mexiko)

Afrika = vysoce kvalitní, údolí Nilu v Egyptě a Súdánu

Kaučukovník

    sběr přírodní šťávy (latexu)

JV Asie = 80% (Malajsie, Indonésie, Thajsko)

Afrika (Niger, Libérie, Madagaskar)

Tabák

    pěstuje se v subtropech a jižních částech mírného pásma severní polokoule (Asie, Evropa, J. Amerika, Afrika).


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.