Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Rozmístění hospodářství

Rozmístění hospodářství

Činitelé hospodářského rozmístění

Soubor různorodých vnitřních a vnějších ekonomických, sociálních a jiných skutečností či vlivů, které určují vztah mezi objektem rozmístění alokace a teritoriem

Hlavní činitelé

• Člověk a společnost (obyvatelstvo) - figuruje ve třech rovinách:

    º Kvalifikovaná a nekvalifikovaná pracovní síla

    º Spotřebitel

    º Řídící složka

• Surovinový, dopravní a energetický činitel

    º 1.energetická krize - EU na tom vydělala, protože začala šetřit energií (výroba kompozitů, emisní normy,…)

    º dopravní činitel - velmi důležitý, souvisí s hospodářským rozvojem, mění uzemní prostor na kategorii, která má ekonomickou rentu

    º suroviny - hospodaření s nimi je těžké a může být velmi krátkozraké a proto závisí na efektivitě zpracování; ČR má poměrně vyspělý průmysl (tvoří přes 30% HDP), avšak začíná být jednostranně orientován na průmysl automobilový

• Ekologický činitel - dochází k minimálnímu posunu, kvůli opomíjení způsobené značnými náklady na ekologii

• Specifický činitel - většinou vojensko-politické zájmy

Územní a globální dělba práce

Dnes dochází ke značné bipolaritě mezi bohatým severem a chudým jihem. Dělba práce probíhá v globální úrovni, avšak v EU není úplně svobodná

Národní kontext

objevují se ne úplně stejně vyspělé regiony (tzv. disparity), např.

    º Itálie - bohatý sever, tzv. „Liga severu“

    º Belgie - Vlámsko vs. Valonsko

    º Kanada - Québec vs. North West Territory

Nadnárodní kontext

transkontinentální


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.