Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Integrační procesy a integrační uskupení - unie

Integrační procesy můžeme pozorovat již od 2. světové války

• Pojem ekonomické integrace a unie - není vždy přesné rozlišení pojmů integrace a unie

    º Integrace = proces, jehož výsledkem je utvoření určitého stupně (typu) unie. Rozdíl tedy spočívá v tom, že proces je integrace, stav je unie

Lze rozlišit dva typy integrace (integračních procesů):

    º A.) negativní - spočívá v odstranění dosavadních překážek, které brání rozvoji integrace. Vztahy mezi různými zeměmi se vyvíjely protekcionalisticky (různé bariéry - cla, smluvní nástroje, certifikáty), tyto historické překážky se pak začaly odstraňovat

    º B.) pozitivní - další stupeň, který navazuje na předchozí skupinu a vytváří nástroje a instituce, které mají umožnit další rozvoj trhu

Integrační procesy začínají zpravidla negativní integrací (můžou se ale země bilaterálně dohodnout a překážky odstranit - méně časté) a v dalších fázích přecházejí k pozitivní integraci. Integrační proces představuje určitý vzestupný pohyb jemuž odpovídají jednotlivé stupně, resp. Typy unií.

Typy unií

Pásmo volného obchodu

vlády se dohodnou na odstranění vzájemných překážek volného a vzájemného obchodu, ale pevně a plně si zachovávají svobodu jednání s třetími, nečlenskými zeměmi

Celní unie

plně zrušena cla mezi členy celní unie, dále společná obchodní politika vůči tzv. třetím zemím, zejména uplatňováním tarifů (cel)

Společný trh

jedná se o celní unii, která navíc umožňuje volný pohyb výrobních faktorů (pracovních sil, zboží a kapitálu - neomezené podnikání na území celé unie)

Úplná hospodářská unie

je společný trh se společnou měnovou a fiskální politikou, zřízen společný centrální hospodářský orgán (společná vláda)

Úplná politická unie

členské země se staly součástmi jediného "státu" (federativního typu), také tzv. superstátu (nepřijetí Euroústavy)


• Závěr: reálná situace v EU je v současnosti komplikovaná, řada států se brání přijetí tzv. Euroústavy, což je předpoklad vznik UPU a též otázka dalšího rozšiřování je nevyjasněna.


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.