Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Problematika rozmístění obyvatelstva

    V důsledku rozvoje produkčních zdrojů a trvalého růstu počtu obyvatelstva na zemi došlo k osídlení téměř všech vhodných lokalit. Jaká je struktura celkové osídlené plochy země?

• 1) kategorie území - bez zvláštních úprav (inženýrských opatření) = 65 mil. km2 (43%)

• 2) kategorie území - místy s trvalými inženýrskými opatřeními (klimatizace, zateplování budov apod.) = cca 38 mil. km2 (25%)

• 3) kategorie území - plošně s inženýrskými opatřeními + speciální adaptace = cca 6,4 mil. km2 (6%)

• 4) kategorie území - cca 40 mil. km2 (27%), v nejbližší době není možný život


Dalším důsledkem nerovnoměrného osídlení je hustota zalidnění:

průměrná hustota zalidnění na zemi je cca 40 obyv/km2

interval h.z.: 0,1 - 3000 - 5000 obyv./km2

nejvyšší h.z.: megapole, delty a ústí řek (Káhira, Bangaldéš, …), ostrovy (Malta)

nejnižší h.z.: subpolární, vnitrozemí

Globální rozmístění obyvatelstva

Lze nalézt určité zákonitosti (vazby):

1) koncentrace obyvatel dle nadmořské výšky

do 200 m.n.m. - cca 60% populace

do 500 m.n.m. - cca 80% populace

nad 2000 m.n.m. - 1,5%

2) vazba na mořské pobřeží a vodní toky

V minulosti zdroj obživy

200 km pásmo od pobřeží obývá asi 50% populace (16% souše)

delty řek = přístaviště, mezinárodní obchod (estuária)

3) vztah mezi venkovským a městským osídlením

Tento proces se nazývá urbanizace, historicky přichází až s rozvojem průmyslu, znamená úbytek venkovského obyvatelstva a zvětšování měst s ekonomickým a sociálním zázemím (55/45)

některá města nedokážou vstřebat nadměrný a nekontrolovatelný nárůst obyvatel a vznikají slumy, favely (Lat. Amerika, …), chudinské čtvrti, …

typické pro kontinenty Asie, Afriky, Amerika

následkem jsou řetězové problémy (hygiena, nemocnost, gangy)

Charakteristika sídelních struktur

Dva typy: historicky a strukturálně odlišný

Původní

Venkovský typ

Navazující

Městský typ (měl by mít infrastrukturu - kultura, sociální a zdravotní služby, historicky,…). V globálním pohledu má Evropa klesající tendenci (Londýn), Austrálie a Asie překotný nárůst, Amerika s Afrikou taky. Největší město na světě by mělo být Sao Paolo nebo Mexico City (30 mil. obyvatel)


TOPlist

2007 - 2016 admin

TOPlist

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autorů je zakázána.